Nepali Shayari

Posted On: 02-10-2018

चाहँदैमा कुनै कुरा आफ्नो हुँदैन, प्रत्येक मुस्कुराहट खुशीको हुँदैन, प्रेम को भोक हुन्छ मन मा, तर कहिले समय त कहिले भाग्य सही हुँदैन ।

Click here to login if already registered or fill all details to post your comment on the Shayari.

First Name*
Last Name*
Email Id*
mobile number*